Algemene samenkomsten

"God ontmoeten? Hij blijkt steeds dichtbij te zijn"

Samenkomst

Onze zondagsamenkomsten zijn vrij toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Ze vinden plaats op zondag vanaf 10:00u in ons gebouw aan de Sportweg in Kockengen. Tijdens de diensten zoeken wij het aangezicht van God door gebed, lofprijzing en aanbidding, er wordt gepreekt vanuit de Bijbel over het dagelijks leven met God en er is ruimte voor getuigenissen en voorbede.

Wees welkom en vrij om uzelf te zijn. We hebben geen vaste stoelindeling of liturgie. Wij hebben de gewoonte te gaan staan bij het zingen en in onze handen te klappen of ze in de lucht te steken. We zingen onder begeleiding van een band, het kan er luidruchtig aan toe gaan en soms ook heel stil zijn. Er wordt met vlaggen gezwaaid en soms zullen er mensen zichtbaar en hoorbaar worden aangeraakt door de Heilige Geest. Voorafgaand aan de dienst wordt er gebeden, zowel in een groep door de mensen die een taak in de dienst hebben, als door een tweetal mensen voor in de zaal.

Collecte

Naast met contant geld meedoen met de collecte is het ook mogelijk om mee te doen zonder contant geld. Hiervoor kunt u de Givt-app op uw smartphone gebruiken. Het is aan te raden om die voor de dienst te installeren, zodat u heel makkelijk zonder contant geld kunt geven. Downloaden van de app kan in de App Store en Google Play of via givtapp.net/download.

Kinderdienst

Voor diverse leeftijdsgroepen is er een eigen kinderdienst. De kinderen blijven eerst bij hun ouders in de dienst. Op enig moment wordt aangegeven dat de kinderen naar hun eigen dienst kunnen worden gebracht.

Einde van de dienst

Richting het einde van de dienst is er gelegenheid om voorbede te ontvangen. Nadat de zegen is uitgesproken, het officiële einde van de dienst, is er gratis koffie, thee en limonade. Er is dan volop gelegenheid tot ontmoeting en napraten.

Huiskringen

De huiskringen zijn de kleinste eenheid binnen de gemeente. De samenstelling van de huiskringen is een doorsnede van de leden van de VEGK, van jong tot oud. De huiskringen komen eenmaal per veertien dagen op de woensdagavond onder leiding van een huiskringleider bij elkaar. Het doel van de huiskringen is elkaar opbouwen en verantwoording en zorg voor elkaar dragen.

Naast de reguliere huiskringen zijn er ook jeugdgroepen en een dagkring. De jeugdgroepen richten zich op 12 tot 21-jarige jongeren die de gemeente bezoeken. De jeugdavonden vinden iedere vrijdagavond plaats. De dagkring vindt eenmaal per veertien dagen op de woensdagochtend. Deze kring is voor mensen die minder gemakkelijk de kringen op woensdagavond kunnen bezoeken.

Bijbelstudie en aanbiddingsavond

Op de woensdagavond is er eenmaal per veertien dagen, afgewisseld met de huiskringavonden, een gemeentebrede bijeenkomst. Op deze avonden is er een bijbelstudie of een aanbiddingsavond. De bijbelstudie wordt gegeven door een van de leiders van de gemeente. Op de aanbiddingsavonden is er ruim tijd voor het zoeken van het aangezicht van God door middel van zang en muziek, aangevuld met getuigenissen en een korte bijbelstudie door een gemeentelid.