Getuigenissen

Wat Jezus voor een mens kan betekenen, is moeilijk zo maar even te achterhalen. In Nederland vinden we het al gauw een heel persoonlijke zaak wat je gelooft: dat mag je namelijk helemaal zelf weten. Dat klopt ook: het is heel persoonlijk en je mag zelf kiezen.

Wij vroegen het toch aan een aantal mensen, die leven vanuit hun geloof. Gewoon bij de koffie op een zondagmiddag na de samenkomst spraken we met vaste bezoekers / leden van de gemeente over hun leven met Jezus: ‘wat betekent Jezus voor je?', ‘wat heb je in Hem gevonden? ‘ of ‘wat geeft Jezus je in jouw momenten met Hem?'

Hieronder volgt een bloemlezing van spontaan gegeven antwoorden, korte impressies van wat mensen ervaren als ze contact zoeken met Jezus Christus.

Als je het leest, dan zul je merken dat het waar is wat de bijbel hierover zegt (hoe kan het ook anders): Christus is alles en in allen (staat in Kolossenzen 3: 11).

En of je nou op zoek bent naar liefde, leiding, rust, steun, echtheid, veiligheid, een schouder om op uit te huilen, een plek waar je je eigenwaarde terugvindt, opluchting, kracht, herstel, houvast, richting of zingeving: je kunt het allemaal vinden bij Jezus.

 

Marja: "Alles - Hij is echt alles voor mij. Wat mensen je niet kunnen geven, is te vinden bij God: vrede en liefde, blijdschap, genade - alles. Ik kan het niet anders zeggen: in Hem is alles en meer is er toch niet?"

 

Nel: "Wat Jezus voor mij betekent: Hij is mijn rustpunt en mijn krachtbron, dat wat ik het meeste nodig heb."

 

Jeroen: "Het mooie, dat Hij ons samenbindt: in de muziek, de aanbidding - in eenheid!"

 

Guus: "Als ik aan Jezus denk, dan denk ik aan de zekerheid van het geloof. En het samenzijn met de mensen. Het staat ook in de bijbel: een eenzame zal wonen in een huisgezin."

 

Nelie: "Thuis - een thuis - thuis komen - familie. Het gezin van God, dat is het belangrijkste voor mij. Veiligheid, vrijheid en een gezin, een familie zijn met elkaar!"

 

Henk: "Ik was 11 jaar toen ik een bijbel kreeg. Ik ging erin lezen en zag Johannes 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' Dat heeft me zo geraakt en dat is mijn geloof als een kind. Dat ik er niet bij na hoef te denken, dat je weet en beseft wie je mag zijn: dat ik geliefd ben!"

 

Ada: "Als ik bedrukt ben, als ik me zorgen maak om de kinderen, om situaties: dan kan ik altijd naar God toe. Dan geeft Hij mij rust, blijdschap, vrede en ik kan gelijk weer door!"

 

Freek: "Hij doet eigenlijk best wel heel veel voor me, Ik begin de dag met Hem, dan bid ik gewoon. Alles wat persoonlijk is, kan ik tegen Hem zeggen en kan ik bij Hem kwijt!"

 

Joke: "Hij is mijn genezer en ik vind bij Hem ook rust. Als je vermoeid of belast bent, dan kun je naar Hem toe en dan zal Hij je rust geven!"

 

Chris: "Zingeving, dat is het! Het geloof in Hem geeft het leven nut. Niet alleen leven voor je eigen leven, je carrière - dat is nutteloos. 't Boeiende is, dat Hij je leven zin geeft door niet alleen met jezelf bezig te zijn. Het verschil met andere religies is, dat die leiden tot jezelf: dat je er zelf beter en mooier en bevestigd door wordt. Het echte evangelie gaat niet over jou en dat is heel zingevend. Het haalt de focus bij jezelf weg!"

 

Joke: "Jezus is mijn houvast, mijn troost, mijn Raadgever. Ik kan altijd bij Hem terecht!"

 

Eva: "De Heer is mijn Herder. Dat betekent, dat Hij mij leidt. Hij zorgt voor me, dat is Jezus voor mij. Ik kan altijd bij Hem langskomen, ook als ik zorgen heb of als ik verdrietig ben. Dan komt het ook echt los, de tranen komen eruit. Dat lucht op en dan ben ik het ook echt helemaal kwijt!"

 

Gerrit: "Voor mij is het belangrijk en waardevol, dat je heel veel betekenis voor een ander kan hebben. Ik vind voldoening in de momenten met Jezus en dat ik een bijdrage kan leveren aan het leven van de ander!"

 

Iris: "Jezus is mijn liefdevolle Vader. Ik heb geen vader in het natuurlijke, maar de liefde van een vader, die ik had moeten hebben: die heb ik bij God gevonden!

 

Evert: "Van kind af aan heeft Jezus heel veel voor mij betekend. Als de meest bewonderenswaardige mens - zonder zonden. Wie kan dat zeggen? Je ervaart, dat God achter je staat en ook voor je en onder je is, dat je in Zijn schaduw mag lopen. Geen risico's met Jezus. Bij Hem kun je alles kwijt, verder bij geen mens. Wie is er betrouwbaarder?"

 

Wil: "Jezus is voor mij de grote Veranderaar: alles wat ik bij Hem neerleg en ook echt loslaat, maakt Hij weer als nieuw: Hij maakt ook in mijn leven bitter water zoet en van water wijn. Pijnlijke herinneringen verzacht Hij en ik leer elke dag weer hoe ik het beste met de dingen van alledag om kan gaan. Hij leert je om je beter te gedragen en anders te kijken naar het leven en er anders mee om te gaan: beter, veel beter!"