Wie zijn wij?

De Volle Evangelie Gemeente Kockengen (VEGK) is een charismatische gemeente. De woorden Volle Evangelie drukken de aandacht voor de gehele breedte van de openbaring van Jezus Christus uit. Waarbij de nadruk ligt op een levend geloof in God, de Vader, het volbrachte werk van zijn Zoon Jezus Christus, wat vrijheid impliceert, en het functioneren van de Heilige Geest. Er wordt gezocht naar een balans tussen Woord (de Bijbel) en Geest, waarbij er nadrukkelijk ruimte is voor de werking van de Heilige Geest.

Historie

De eerste zondagsamenkomst van deze gemeente vond plaats op 5 september 1993. Vandaag de dag telt de VEGK bijna honderd toegevoegde leden. De gemeente wordt geleid door de voorganger Gerda Paardenkooper. Zij wordt daarbij ondersteund door haar echtgenoot en twee oudstenechtparen.

Visie

"En De HERE wekte de Geest op (...), zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Here der heerscharen hun God" (Hagaï 1:14)

Het koninkrijk van God bouwen door:

  • De dwalende thuis te brengen.
  • De werken van de duivel te verbreken. (1 Johannes 3:8)
  • Stichten van nieuwe gemeenten.