Agenda

zondag
26 januari
10:00

Samenkomst

De zondagse samenkomst is het ultieme functioneren van het lichaam - de gemeente. Alle gaven kunnen functioneren. Een ontmoeting van God met Zijn volk, waarin God het verschil maakt. In Zijn nabijheid is er herstel, genezing, verzoening en bevrijding. Wij dienen Hem met blijdschap en een gewillig hart.

De preek wordt verzorgd door Ab Agtereek. Ab begon al vanaf zijn 20e te prediken. Nu meer dan 50 jaar later is de kern van zijn boodschap nog even krachtig als voorheen. Hij predikt "Christus en Hem alleen"; zo blijft hij stellig vasthouden. Na een theologische opleiding te hebben gevolgd is Ab Agtereek, gesteund door zijn vrouw Ellie, jarenlang Baptistenpredikant geweest. Hij heeft gemeenten gediend onder andere in Westerhaar, Den Helder en Leiden. Het feit dat hij is opgegroeid in een communistisch gezin in de Jordaan in Amsterdam heeft er zonder twijfel toe bijgedragen dat zijn boodschap van verlossing in bekering nog steeds helder blijft klinken. Minstens twee maal per maand is Ab te beluisteren in de eigen gemeente in Wassenaar. Daarnaast is hij regelmatig te vnden bij gemeenten elders in het land. Volgens Ab ben je pas oud als je ver boven de tachtig jaar bent. Dus zolang hij nog gezond is, is hij van plan te blijven preken. En het is duidelijk dat de kracht van zijn prediking zeker niet afneemt met de jaren maar steeds meer "to the point" is.

De zangleiding ligt in handen van Esther van Steijn.

Locatie: VEG Kockengen (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

zondag
2 februari
10:00

Samenkomst

De zondagse samenkomst is het ultieme functioneren van het lichaam - de gemeente. Alle gaven kunnen functioneren. Een ontmoeting van God met Zijn volk, waarin God het verschil maakt. In Zijn nabijheid is er herstel, genezing, verzoening en bevrijding. Wij dienen Hem met blijdschap en een gewillig hart.

De preek wordt verzorgd door Jan-Willem Tamminga, getrouwd met Marlinde en heeft 3 kinderen. Hij heeft met zijn gezin 7 jaar op Borneo (Indonesië)  gewerkt en gewoond. Ze hebben onder andere leiding gegeven aan een kindertehuis waar met 100 kinderen. Inmiddels wonen ze weer in Nederland en is Jan Willem voorganger van Hope Church Utrecht. "Geloven", zegt hij, "is niet iets wat je op zondag afstoft of op bepaalde momenten van de week 'doet', het geloof in Jezus heeft mijn leven veranderd en bepaalt nog steeds mijn leven. Voor levensbepalende keuzes maar net zo goed bij de dagelijkse ontmoetingen met mensen op straat. Jezus leidt mij en geeft me mogelijkheden om mensen Zijn liefde te laten zien."

De zangleiding is in handen van Birgit Juch. Zij is getrouwd met Ruben en is dans- en dramadocent op een middelbare school.

Locatie: VEG Kockengen (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)