Agenda

zondag
25 februari
10:00

Samenkomst

De zondagse samenkomst is het ultieme functioneren van het lichaam - de gemeente. Alle gaven kunnen functioneren. Een ontmoeting van God met Zijn volk, waarin God het verschil maakt. In Zijn nabijheid is er herstel, genezing, verzoening en bevrijding. Wij dienen Hem met blijdschap en een gewillig hart.

De spreker van vandaag is Bert de Boer. Bert heeft mee gewerkt aan de start van onze gemeente en is in de beginfase oudste geweest. Hij heeft een middelbare theologische opleiding gehad aan de Bijbelschool “In de Ruimte” in Soest. Daar heeft hij zijn vrouw Wijntje ontmoet en ze dienen nu samen de gemeente. Bert is kassier van de gemeente en zit in het bestuur van St. B & P Aangel. (eigenaar van ons gebouw). Tevens is Bert beheerder van het gebouw. Regelmatig gaat Bert op ondersteuningsreis naar Roemenië. Bert en Wijntje hebben drie zonen.

Gerda Paardenkooper verzorgt de zangdienst. Zij is voorganger van de gemeente.

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

woensdag
28 februari
20:00

Huiskringen

Een huiskring is de kleinste eenheid in de gemeente waar alle gaven kunnen werken. Het draagt de DNA van de gemeente in visie en koers. Onder leiding van een kringleider komt een groepje gemeenteleden van 10-16 personen bijeen in een gewone thuisomgeving (meestal het huis van de kringleider). Er wordt gezongen, gebeden, over de Bijbel gesproken, gegeten en gebouwd aan fellowship. Alles met de bedoeling om het leven als gelovige samen te bespreken en te ondersteunen. Ook helpen de kringleden elkaar met klusjes in de thuisomgeving en vangen elkaar op als dat nodig is. De kring is de plaats waar je gekend bent. De eerste pastorale aandacht is de verantwoordelijkheid van de kringleider.

Locatie: Meerdere locaties

woensdag
28 februari
20:00

Fundamentenkring

Voor geïnteresseerden organiseert de VEGK de Fundamentenkring, een serie bijeenkomsten waarin de basisbeginselen (het fundament) van het christelijk geloof worden behandeld. Dit wordt niet gedaan aan de hand van een specifieke kerkelijke traditie of belijdenis, maar op grond van wat de Bijbel aangeeft. We leren dat God niet een droge theoretische leer is, maar een persoon waarmee je omgang kunt hebben en die in je leven meer kleur en inhoud brengt. Ook maken we kennis met zijn karakter en de vele misvattingen die kunnen ontstaan als je hem niet echt kent. Deelname aan de Fundamentenkring is geheel vrijblijvend.

U kunt zich opgeven! Neem dan contact met ons op via de contactpagina of kom de avond naar ons gebouw Het Brandpunt.

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

zondag
4 maart
10:00

Samenkomst

De zondagse samenkomst is het ultieme functioneren van het lichaam - de gemeente. Alle gaven kunnen functioneren. Een ontmoeting van God met Zijn volk, waarin God het verschil maakt. In Zijn nabijheid is er herstel, genezing, verzoening en bevrijding. Wij dienen Hem met blijdschap en een gewillig hart.

Het woord wordt vandaag verzorgd door Gerda Paardenkooper, voorganger van de gemeente. Gerda heeft een erkende leraarbediening, wat blijkt uit haar vermogen om ingewikkelde zaken dichtbij te brengen en begrijpelijk uit te leggen. Velen verzuchten nog wel eens nadat zij preekte: "O, zit het zo? Ik heb me dit jaren af gevraagd en nu wordt het me eindelijk duidelijk." Verder stapt Gerda regelmatig uit in het profetische.

Chris Schaap verzorgt vandaag de zangdienst. 

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

woensdag
7 maart
20:00

Aanbiddingsavond

Op een Aanbiddingsavond is het doel aanbidding in waarheid. We weten dat God ware aanbidders zoekt (Joh. 4:23). Als iemand zich geeft in aanbidding, zal die persoon merken dat God naderbij komt. God zoekt het. Nabijheid van God, maakt dat de vijanden vluchten. Dat maakt herstel, genezing, bevrijding en verzoening mogelijk. Gods wil kan geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde, voorwaar, een voorproefje van het hemelse klimaat. Een aanbiddingsavond is ook de plek om God te vragen voor de noden van de gemeentekoers en de wil van God. Ergens op de avond zal er een Bijbels, kort opbouwend woord worden verzorgd en we zullen niet schromen in gebed te gaan en God te vragen voor onze benauwdheden. Vooraf kun je gezellig koffie drinken tot 20:15 uur.

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

zondag
11 maart
10:00

Samenkomst

De zondagse samenkomst is het ultieme functioneren van het lichaam - de gemeente. Alle gaven kunnen functioneren. Een ontmoeting van God met Zijn volk, waarin God het verschil maakt. In Zijn nabijheid is er herstel, genezing, verzoening en bevrijding. Wij dienen Hem met blijdschap en een gewillig hart.

Vandaag wordt de Bijbelstudie verzorgd door Bert Piet. Bert is voorganger van de gemeente Beréa Amsterdam. Hij is Wis- en Natuurkunde leraar op een middelbare school en theoloog.

De zangleiding is in handen van Wil Dollé.

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

woensdag
14 maart
20:00

Huiskringen

Een huiskring is de kleinste eenheid in de gemeente waar alle gaven kunnen werken. Het draagt de DNA van de gemeente in visie en koers. Onder leiding van een kringleider komt een groepje gemeenteleden van 10-16 personen bijeen in een gewone thuisomgeving (meestal het huis van de kringleider). Er wordt gezongen, gebeden, over de Bijbel gesproken, gegeten en gebouwd aan fellowship. Alles met de bedoeling om het leven als gelovige samen te bespreken en te ondersteunen. Ook helpen de kringleden elkaar met klusjes in de thuisomgeving en vangen elkaar op als dat nodig is. De kring is de plaats waar je gekend bent. De eerste pastorale aandacht is de verantwoordelijkheid van de kringleider.

Locatie: Meerdere locaties

woensdag
14 maart
20:00

Fundamentenkring

Voor geïnteresseerden organiseert de VEGK de Fundamentenkring, een serie bijeenkomsten waarin de basisbeginselen (het fundament) van het christelijk geloof worden behandeld. Dit wordt niet gedaan aan de hand van een specifieke kerkelijke traditie of belijdenis, maar op grond van wat de Bijbel aangeeft. We leren dat God niet een droge theoretische leer is, maar een persoon waarmee je omgang kunt hebben en die in je leven meer kleur en inhoud brengt. Ook maken we kennis met zijn karakter en de vele misvattingen die kunnen ontstaan als je hem niet echt kent. Deelname aan de Fundamentenkring is geheel vrijblijvend.

U kunt zich opgeven! Neem dan contact met ons op via de contactpagina of kom de avond naar ons gebouw Het Brandpunt.

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

zondag
18 maart
10:00

Samenkomst

De zondagse samenkomst is het ultieme functioneren van het lichaam - de gemeente. Alle gaven kunnen functioneren. Een ontmoeting van God met Zijn volk, waarin God het verschil maakt. In Zijn nabijheid is er herstel, genezing, verzoening en bevrijding. Wij dienen Hem met blijdschap en een gewillig hart.

De preek wordt vandaag verzorgt door Guido Liebregts. Guido is art director bij een reclamebureau en heeft onze huisstijl en website ontworpen. Hij is gehuwd met Marga. Samen hebben zij een zoon en twee dochters.

De zangleiding is in handen van Birgit Juch. Zij is getrouwd met Ruben en is dans- en dramadocent op een middelbare school.

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

woensdag
21 maart
20:00

Bijbelstudie

Elke maand houden we op de 3e woensdag van de maand een Bijbelstudie. We selecteren onderwerpen die het leven als christen vormen tot een levende steen, voor de bouw van het huis Gods (1 Petr. 2:5). Een goede Bijbelse onderbouwing is dan ook noodzakelijk. Vooraf kun je gezellig koffie drinken tot 20:15 uur.

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

zondag
25 maart
10:00

Samenkomst

De zondagse samenkomst is het ultieme functioneren van het lichaam - de gemeente. Alle gaven kunnen functioneren. Een ontmoeting van God met Zijn volk, waarin God het verschil maakt. In Zijn nabijheid is er herstel, genezing, verzoening en bevrijding. Wij dienen Hem met blijdschap en een gewillig hart.

Vandaag spreekt Erica Duenk. Ze is altijd nieuwsgierig geweest hoe je geloof praktisch kunt maken. Die nieuwsgierigheid is uitgegroeid tot een bediening waar mensen leren hoe ze kunnen leven in en vanuit de tegenwoordigheid van God. Ze heeft jarenlange ervaring in het functioneren in de kracht van de Heilige Geest: genezing, profetie en bevrijding. Erica’s kracht ligt erin om mensen te bemoedigen en versterken in hun wandel met Hem. Op een ongedwongen, ontspannen manier leidt ze mensen buiten hun comfortzone, zodat ze God steeds beter leren kennen. Ze is getrouwd met Henk en hebben vier zonen.

Gerda Paardenkooper verzorgt de zangdienst. Zij is voorganger van de gemeente.

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

woensdag
28 maart
20:00

Huiskringen

Een huiskring is de kleinste eenheid in de gemeente waar alle gaven kunnen werken. Het draagt de DNA van de gemeente in visie en koers. Onder leiding van een kringleider komt een groepje gemeenteleden van 10-16 personen bijeen in een gewone thuisomgeving (meestal het huis van de kringleider). Er wordt gezongen, gebeden, over de Bijbel gesproken, gegeten en gebouwd aan fellowship. Alles met de bedoeling om het leven als gelovige samen te bespreken en te ondersteunen. Ook helpen de kringleden elkaar met klusjes in de thuisomgeving en vangen elkaar op als dat nodig is. De kring is de plaats waar je gekend bent. De eerste pastorale aandacht is de verantwoordelijkheid van de kringleider.

Locatie: Meerdere locaties

woensdag
28 maart
20:00

Fundamentenkring

Voor geïnteresseerden organiseert de VEGK de Fundamentenkring, een serie bijeenkomsten waarin de basisbeginselen (het fundament) van het christelijk geloof worden behandeld. Dit wordt niet gedaan aan de hand van een specifieke kerkelijke traditie of belijdenis, maar op grond van wat de Bijbel aangeeft. We leren dat God niet een droge theoretische leer is, maar een persoon waarmee je omgang kunt hebben en die in je leven meer kleur en inhoud brengt. Ook maken we kennis met zijn karakter en de vele misvattingen die kunnen ontstaan als je hem niet echt kent. Deelname aan de Fundamentenkring is geheel vrijblijvend.

U kunt zich opgeven! Neem dan contact met ons op via de contactpagina of kom de avond naar ons gebouw Het Brandpunt.

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

vrijdag
30 maart
20:00

Samenkomst: Goede Vrijdag

Als VEG-gemeente volgen wij in het kerkelijk jaar niet alle Christelijke feestdagen.Zo doen wij wel mee met Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren en Kerst, dagen die we een invulling kunnen geven in het Evangelie, maar Hemelvaart en bid- of dankdagen en de vastendagen in de katholieke traditie kunnen wij geen plaats geven. Wij hebben zo onze eigen bidstonden, 4x per week en soms een nachtbidstond. En ook af en toe twee dagen vasten en bidden. Bijbelse zaken die wij zelf een plek geven in de planning. Zo is ook Hemelvaart wel een feit, welke in de zondagse prediking terugkomt, maar voor ons eerder een feestelijke vrije dag vormt dan een gelegenheid om samen te komen. Bij Kerst vragen wij ons ook af of dit wel op die datum hoort en op deze wijze. Maar vanwege de overmacht aan aandacht in de wereld maken we graag gebruik van de gelegenheid om iets over de belofte van God die in de wereld is gekomen te vertellen en dus mee te doen.

Goede Vrijdag, gedenkt de kruisiging van Jezus Christus en wordt Goede Vrijdag genoemd, doordat Jezus vrijwillig zijn bloed gaf, en zo een nieuw verbond bekrachtigt, dat God eeuwen vooraf had beloofd, dat Hij onze zonden niet meer zou gedenken en Zijn wet in ons hart zou leggen (Hebr. 8:10,12). Dit impliceert aanbod van genade en de inwoning van de Heilige Geest. Dat is het beste wat een mens kan overkomen. Voor de Here Jezus een zwaar moment, voor de mensen verlossing van elke slavernij en angst. God is goed! Avondmaalviering zal een onderdeel zijn van deze dienst.

Het woord wordt verzorgd door Marco Paardenkooper.

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)

zondag
1 april
10:00

Samenkomst

De zondagse samenkomst is het ultieme functioneren van het lichaam - de gemeente. Alle gaven kunnen functioneren. Een ontmoeting van God met Zijn volk, waarin God het verschil maakt. In Zijn nabijheid is er herstel, genezing, verzoening en bevrijding. Wij dienen Hem met blijdschap en een gewillig hart.

De preek wordt verzorgd door Ab Agtereek. Ab begon al vanaf zijn 20e te prediken. Nu meer dan 50 jaar later is de kern van zijn boodschap nog even krachtig als voorheen. Hij predikt "Christus en Hem alleen"; zo blijft hij stellig vasthouden. Na een theologische opleiding te hebben gevolgd is Ab Agtereek, gesteund door zijn vrouw Ellie, jarenlang Baptistenpredikant geweest. Hij heeft gemeenten gediend onder andere in Westerhaar, Den Helder en Leiden. Het feit dat hij is opgegroeid in een communistisch gezin in de Jordaan in Amsterdam heeft er zonder twijfel toe bijgedragen dat zijn boodschap van verlossing in bekering nog steeds helder blijft klinken. Minstens twee maal per maand is Ab te beluisteren in de eigen gemeente in Wassenaar. Daarnaast is hij regelmatig te vnden bij gemeenten elders in het land. Volgens Ab ben je pas oud als je ver boven de tachtig jaar bent. Dus zolang hij nog gezond is, is hij van plan te blijven preken. En het is duidelijk dat de kracht van zijn prediking zeker niet afneemt met de jaren maar steeds meer "to the point" is.

Chris Schaap verzorgt vandaag de zangdienst. 

Locatie: Het Nieuwe Gebouw (Sportweg 1b, 3628AZ Kockengen)